Privacybeleid.

Dit is het privacy statement van Largitor BV (hierna ook: “GratisVerhuizen” of “we”, “wij” en “ons”). Je vindt onze contactgegevens helemaal onderaan dit privacy statement. 

Wanneer je de website van GratisVerhuizen op https://gratisverhuizen.nl (hierna: “de Website”) bezoekt en/of een account bij ons aanmaakt, verwerken we diverse gegevens van je. Dit doen we voor verschillende doeleinden. Hieronder lees je welke gegevens wij verwerken en voor welk doel we dat doen. Het begrip “verwerken” is overigens heel breed. De wet verstaat daar alle handelingen onder vanaf het moment van verzameling tot het moment van vernietiging. Ook het tijdelijk opslaan van jouw gegevens valt onder het begrip verwerken.

Wij nemen jouw privacy natuurlijk zeer serieus en zullen informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Uiteraard vertellen we je in dit privacy statement ook welke rechten jij hebt en hoe je die kunt uitoefenen.

Waarom verwerken we jouw gegevens?

We verwerken jouw gegevens voor verschillende doelen. Op hoofdlijnen verwerken we jouw gegevens om jouw gebruik en gebruikservaring van de Website te optimaliseren en om ervoor te kunnen zorgen dat wij de afgenomen producten en/of diensten aan je kunnen leveren.

Om specifiek te zijn, verwerken we jouw gegevens voor de volgende doelen:

 • Om de Website goed te laten functioneren;

 • Om de Website te verbeteren;

 • Om een eventuele ontbinding van de overeenkomst te kunnen verwerken;

 • Om service te kunnen bieden nadat jouw aanvraag is geleverd;

 • Om (gepersonaliseerde) aanbiedingen en informatie te sturen;

 • Om onze nieuwsbrief te sturen;

Welke gegevens verwerken we over jou?

Goede werking van de Website

Om de Website goed te laten functioneren, gebruiken we automatisch gegenereerde informatie zoals je IP-adres, het type, de versie en de taal van je browser en/of de resolutie van je beeldscherm.

Website optimalisatie

Om de Website te verbeteren, gebruiken we bepaalde informatie die tijdens je bezoek aan de Website verzameld wordt, zoals: je IP-adres, de pagina’s die je op de Website bezoekt en hoe lang je op deze pagina’s blijft, hoe je op de Website bent gekomen, welk computersysteem je gebruikt en het type en de versie van je browser.

Accountgegevens

Als je een account aanmaakt op de Website, dan verwerken we ieder geval de gegevens die je bij het aanmaken van het account aan ons verstrekt. Daarnaast kun je je account aanvullen met andere gegevens. Je kunt de volgende gegevens invullen bij je account:

Contactgegevens:

 • Naam

 • Adres

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer

Aanvullende gegevens relevant voor de aanvraag:

 • Verkoopprijs

 • Ideale moment van verhuizen

Bewaren van persoonlijke gegevens

Wij bewaren je persoonlijke gegevens in overeenstemming met ons beleid omtrent het bewaren van persoonsgegevens. Ons beleid omtrent het bewaren van gegevens gaat uit van het principe dat we persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de reden waarvoor we de gegevens verzameld hebben, en we handelen in overeenstemming met de vereisten die ons opgelegd worden door de wet. Dit betekent dat de bewaartermijn voor je persoonlijke gegevens kan variëren, afhankelijk van het type persoonlijke gegevens.

Wat gebeurt er bij het doorlinken via de Website?

De Website bevat mogelijk hyperlinks waarmee je, als je erop klikt, de Website verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud van websites van andere partijen en over de producten en/of diensten die daar worden aangeboden. Ook weten wij niet hoe er op die andere websites met jouw gegevens wordt omgegaan. Dit Privacy Statement heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de Website zijn verkregen. Wij kunnen geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid accepteren voor de websites van andere partijen en de wijze waarop zij met jouw (persoons)gegevens omgaan.

Verstrekken wij jouw gegevens aan andere partijen?

GratisVerhuizen kan jouw gegevens alleen verstrekken aan derden voor zover je uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat je daar toestemming voor geeft of voor zover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde je IP-adres).

Ten slotte kan GratisVerhuizen jouw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van weten/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

Rechten van onze bezoekers en klanten

Als bezoeker of klant van de Website heb je het recht om contact met ons op te nemen met het verzoek je te vertellen of wij gegevens over jou verwerken. Je kunt contact met ons opnemen via contact@gratisverhuizen.nl. Binnen 1 week na het verzoek zullen wij het volgende per email aan je mededelen:

 • welke gegevens wij verwerken;

 • voor welke doeleinden wij deze verwerken;

 • waar deze gegevens vandaan komen;

 • aan wie wij de gegevens verstrekken;

 • voor welke doeleinden dit gebeurt.

Je hebt ook het recht om ons te vragen om jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Je kunt dit verzoek doen als:

 • de gegevens feitelijk onjuist zijn;

 • voor de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet van toepassing zijn; of

 • in strijd met de wet worden verwerkt.

GratisVerhuizen zal binnen 1 week na je verzoek schriftelijk aan je mededelen of zij aan jouw verzoek tot verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen zal voldoen. Indien GratisVerhuizen niet aan je verzoek zal voldoen, zal zij de reden daarvan aangeven.

Beveiliging

GratisVerhuizen zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw (persoons- )gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Vragen en klachten

Heb je na het lezen van dit privacy statement nog vragen over de bescherming van je gegevens tijdens het bezoeken van de Website? Neem dan gerust per e-mail (contact@gratisverhuizen.nl) contact met ons op. Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website.